Szkoły w całej Polsce pozostają zamknięte od niemal miesiąca, a czas domowej izolacji i brak kontaktu z rówieśnikami wpływa niekorzystnie na kondycję psychiczną wielu uczniów. Wsparcia oczekują także niektórzy rodzice, dla których sytuacja związana z zapewnieniem dzieciom odpowiedniej opieki jest ogromnym wyzwaniem. Mogą oni skorzystać z różnego rodzaju telefonów wsparcia i bezpłatnych infolinii, w tym także tych proponowanych przez krakowskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Bliższe informacje uzyskasz na stronie:
https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/239078,1812,komunikat,potrzebujesz_wsparcia__zadzwon_do_poradni_.html