Wspólnie działamy na rzecz wielokulturowości w Krakowie zapraszając osoby w wieku 6-24 lat z Polski, Ukrainy i innych krajów do odkrywania miasta.
W #KrakówWspólnie naszymi partnerami są instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, które razem z nami przygotowują najciekawszą ofertę w mieście! Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

Спільно ми працюємо для мультикультуралізму в Кракові, запрошуючи людей віком від 6 до 24 років із Польщі, України та інших країн відкрити місто.
У #КраковСпільно нашими партнерами є громадські установи та неурядові організації, які спільно з нами готують найцікавішу пропозицію в місті! Всі заняття безкоштовні!

Szczegóły – kliknij tutaj/натисніть тут