Stołówka

Terminy wpłat za obiady 2019/20 w godzinach od 07.00-10.00

Za miesiąc IX   – 2, 3, 4  września
Za miesiąc X    – 25, 26, 27 września!!!
Za miesiąc XI   – 28, 29, 30 października
Za miesiąc XII  – 26, 27, 28 listopada
Za miesiąc I    – 17, 18, 19, grudnia (przed świętami)

Wpłaty przyjmowane są w pokoju 73 w wyżej wymienionych terminach. Wpłaty po terminie nie będą przyjmowane!!!


WPŁATY NA OBIADY

WPŁATY NA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ

W miesiącu wrześniu jemy 18 obiadów.

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień 2019 r. wynosi 18 x 9 = 162 zł

WPŁATY NA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD

W miesiącu listopadzie jemy 19 obiadów:

– oddział przedszkolny – 190 zł

– klasy I – VIII – 171 zł

WPŁATY NA OBIADY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ

W miesiącu grudniu jemy 15 obiadów:

– oddział przedszkolny – 150 zł

– klasy I – VIII – 135 zł

WPŁATY NA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2020 r.

Wpłaty za obiady za miesiąc styczeń 2020 r. w terminach 17,18,19 grudnia  – 126 zł

2 i 3 stycznia 2020 r.  są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych , w tych dniach zapewniamy opiekę wychowawczą na świetlicy – obiadów nie gotujemy.

WPŁATY NA OBIADY ZA MIESIĄC LUTY 2020 r.

W miesiącu lutym jemy 15 obiadów:

– oddział przedszkolny – 15 x 10 zł = 150 zł

– klasy I – VIII – 15 x 9 zł = 135 zł

Przypominamy, że  za obiady za miesiąc luty 2020 r. płacimy przed feriami tj. 22, 23, 24 stycznia.
Po terminie nie będziemy przyjmować opłat.

WPŁATY NA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC 2020 r.

W miesiącu marcu jemy 22 obiady:

– oddział przedszkolny – 22 x 10 zł = 220 zł

– klasy I – VIII – 22 x 9 zł = 198 zł


 

PROGRAM „KOMPONENT MLECZNY” RUSZA OD …. .

– obejmuje uczniów klas I – V,
– 2x w tygodniu.

PROGRAM „KOMPONENT OWOCOWO-WARZYWNY” RUSZA OD …..

– obejmuje uczniów klas I – V,
– 3x w tygodniu

Listę uczniów chętnych na owoce i komponent mleczny proszę przynosić do pokoju 73 p.Fraś.

UWAGA!

Stołówka zastrzega sobie możliwość drobnych zmian w jadłospisie bez podania przyczyny.

Jadłospis:

J