Egzaminy

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2018/2019


EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018/2019

Ważn informacje na temat Egzaminu Gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 znajdują się na stronie:  http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20051124113227341   oraz   www.cke.gov.pl

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ważne informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronie:  https://men.gov.pl/pl/rekrutacja

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szk. 2019/2020 – z dnia 28 grudnia 2018. – kliknij tutaj

W na dole Komunikatu znajduje się załącznik, w którym znajduje się plan otwieranych klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 w Małopolsce.

23.01.2019rZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

29.01.2019r.

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3