Egzaminy

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019/2020

  • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – grudzień 2019 rok

Próbny egzamin ósmoklasisty jest odwzorowaniem egzaminu państwowego, do którego uczniowie klas ósmych przystąpią na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Ta próba generalna pozwala uczniowi oswoić się z formułą egzaminu, zaś szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne, istotne przy przeprowadzaniu egzaminu właściwego w kwietniu 2020 roku.

Próbny egzamin zostanie przeprowadzony w dniach:

  • język polski: 3 grudnia 2019 r.
  • matematyka: 4 grudnia 2019 r.
  • język angielski: 5 grudnia 2019 r.

Szkoła przystępuje do próbnego egzaminu w ramach projektu realizowanego przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Zabezpieczone arkusze egzaminacyjne w formie papierowej są wysyłane do szkół tuż przed egzaminem, a sam egzamin odbywa się w tym samym czasie w całej Polsce.
Po egzaminie i ocenie prac uczniowskich oraz wprowadzeniu wyników do systemu placówka otrzyma szczegółowy raport z wynikami szkoły, klasy i uczniów. Zatem każdy ósmoklasista będzie mógł zapoznać się z wynikami, jakie uzyskał na egzaminie próbnym w zakresie trzech przedmiotów egzaminacyjnych.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ważne informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronie:  https://men.gov.pl/pl/rekrutacja

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szk. 2019/2020 – z dnia 28 grudnia 2018. – kliknij tutaj

W na dole Komunikatu znajduje się załącznik, w którym znajduje się plan otwieranych klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 w Małopolsce.

23.01.2019rZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

29.01.2019r.

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3