„SPInKa”

DOTYCZY ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH
Szanowni Państwo,
Przypominamy o działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.
Pragniemy poinformować, że rekrutacja do projektu potrwa do 28.09.2018r.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się w sekretariacie.
Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem SPInKi oraz harmonogramem spotkań.