Szkoła bierze udział w projekcie SPinKa do VI 2021 r i pomimo zdalnego nauczania w dalszym ciągu istnieje możliwość konsultacji dla Uczniów klas ósmych stacjonarnie w poniedziałki od 14.30-16.00 i czwartki od 15.30-17.00 ( w czwartki od 16.00-17.00 konsultacje dla Rodziców).

Beata Litewka – doradca zawodowy