WYNIKI
I miejsce      – Oliwia Mizera 2b SPzOI 162 Kraków
II miejsce    – Emilia Jakubas 3a SPzOI 162 Kraków
III miejsce  – Szymon Lasoń kl. 3 SP 137 w Krakowie
Lena Bzdzion 2a SPzOI 162 Kraków
Wyróżnienia:
Alan Makowski 1a SPzOI 162 Kraków
Adam Maćkowiak 2a SPzOI 162 Kraków
Hanna Gawor 2a SPzOI 162 Kraków