Pomimo trwającej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Krakowie przebiegła zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Właśnie ogłoszono listę dzieci, które w najbliższym roku szkolnym rozpoczną naukę w krakowskich szkołach podstawowych.

Co w dalszej kolejności powinni zrobić rodzice uczniów zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji?

Od 4 maja do 15 maja 2020 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły. Rodzice będą mogli potwierdzić ją elektronicznie logując się na konto dziecka w systemie rekrutacyjnym (krakow.elemento.pl) lub przesyłając e-mail do szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej.

Co zrobić, jeśli nie brałem udziału w marcowej rekrutacji?

Osoby, które chcą zakwalifikować dziecko do krakowskiej szkoły podstawowej, a nie zrobiły tego w pierwszym etapie rekrutacji, powinny wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. W jej ramach, w dniach 19-26 maja 2020 r. będą przyjmowane wnioski w szkołach dysponujących wolnymi miejscami. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana w systemie rekrutacji Elemento 18 maja o godz. 12.00, czyli po zakończeniu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci już zakwalifikowanych.

Gdzie można znaleźć informacje o wynikach rekrutacji?

Informacje te zostały wywieszone 30 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 w szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ze względów bezpieczeństwa, rodzice którzy podczas rekrutacji podali swój adres e-mail, otrzymali także informację drogą elektroniczną. Należy jednak wiedzieć, że jeśli wskazali więcej niż jedną szkołę – uzyskali informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwszej).

Źródło: Portal Edukacyjny – kliknij tutaj