Czerwcowy numer szkolnej gazetki „FIGIELEK” dostępny jest w wersji internetowej.

Wejdź na stronę i przeczytaj: padlet.com/swietlicasp162/k122qbqvsg0lc8uq

Zapraszamy!