Na początku roku cztery klasy: 1a, 1c, 2b i 3b przystąpiły do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Czytam z klasą”, który polegał na realizacji trzech modułów dotyczących wybranych pozycji książkowych, lektur.

Pomimo kwarantanny udało się wszystkim klasom zrealizować ostatni III moduł, wysłać sprawozdania i zdjęcia z jego realizacji. Wszystkie klasy: uczniowie i nauczyciele otrzymali dyplomy za udział w tym przedsięwzięciu.

Ostatnią część projektu, z racji pandemii i zdalnej nauki, dzieci wykonały dzięki wsparciu i zaangażowaniu rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

A teraz kilka słów, o tym co robiliśmy….

W III module zatytułowanym „Polskie lekturki spod chmurki” nauczyciele wychowawcy wybierali pozycje polskich autorów książek dla dzieci. Klasy 1a i 1c zajęły się twórczością Juliana Tuwima, a klasy 2b i 3b wybrały wiersz Jana Brzechwy „Kaczka dziwaczka”.

Wszystkie klasy zapoznały się z sylwetką pisarzy J. Tuwima i J. Brzechwy oraz z ich twórczością. Klasy pierwsze wykonały plakat o Julianie Tuwimie, przestrzenną postać głównego bohatera wybranego przez siebie wiersza oraz wzięły udział w klasowym konkursie recytatorskim. Zdjęcia swoich  prac dzieci umieszczały na klasowych tablicach Padlet.

Klasy starsze również wykonały portret głównej bohaterki wiersza – Kaczki Dziwaczki. Uczniowie klasy 3b zrobili plakat zachęcający do przeczytania wiersza oraz wystawkę prac na klasowym Padlecie na temat przeczytanej lektury. Uczniowie klasy 2b – pokaz mody inspirowany twórczością pisarzy.

W ciągu całego roku szkolnego wszyscy uczniowie bardzo zaangażowali się w wykonywane zadania. Wykazali się ogromną inicjatywą i kreatywnością.

Mamy nadzieję, że realizowany projekt spełnił nasze oczekiwania i zachęcił dzieci do czytania.