Wyróżnienie „Super Świetlik” jest przyznane uczniowi, który przestrzega regulaminu świetlicy, jest wielokrotnie wysoko oceniany w świetlicowym konkursie na mistrza dobrego zachowania, ciszy, porządku i aktywności w zajęciach.

Wyróżnienie to jest formą oceniania i nagradzania postaw prezentowanych przez uczniów podczas zajęć świetlicowych.

Regulamin przyznawania wyróżnienia dostępny jest na stronie szkoły, w zakładce ŚWIETLICA.

W bieżącym roku szkolnym mimo  pandemii udało nam się podsumować całoroczną pracę i zaangażowanie uczniów oraz wyłonić troje Super Świetlików.

Gratulujemy!