Obowiązkiem szkolnym w Polsce są objęte dzieci od 7 do 18 roku życia. Jakie obowiązki związane z uczęszczaniem dzieci do szkoły leżą po stronie rodziców? Są to m.in. konieczność zgłoszenia dziecka do szkoły, umożliwienie regularnego udziału w zajęciach, ale także stworzenie odpowiednich warunków do nauki w domu.

Kilka ważnych informacji na temat tego, o czym jeszcze powinni pamiętać rodzice – znajduje się na Portalu Edukacyjnym – kliknij tutaj

Źródło: Portal Edukacyjny Miasta Krakowa