31 lipca oraz 3 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Ze względu na przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa, zaświadczenia może odebrać uczeń lub rodzic ucznia w  dniu 31 lipca w godzinach  10.00 – 14.00, a od dnia 3 sierpnia  – w godzinach 8.00 – 14.00.

Jeżeli Uczeń albo Rodzic nie mają możliwości odebrać zaświadczenia prosimy aby Osoba, która po nie przyjdzie, posiadała stosowne upoważnienie do jego odbioru.

Na terenie szkoły odbiór odbywa się w maseczkach i z zachowaniem dystansu minimum 1,5 m  między oczekującymi.

Uczniowie powinni przedłożyć zaświadczenia wyniku egzaminu w szkołach ponadpodstawowych pierwszego wyboru w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.