Fundacja Inteligentna Małopolska realizując projekt „Razem z Rodziną”  wspiera krakowskie rodziny w dostępie do środków ochronnych (maseczki i przyłbice). Projekt sfinansowany został przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych w zakresie Przeciwdziałania Covid 19. Do wsparcia uprawnione są Rodziny zamieszkujące obszar Miasta Krakowa.

Gdzie można odebrać pakiet rodzinny: FABLAB MAŁOPOLSKA, ul. Królewska 65a, 30-081 Kraków tel.665 770 994, 665 770 995.