1.KONKURS PLASTYCZNY „ŻONKILOWY BRELOCZEK. ŻONKILOWY WISIOREK” (termin składania prac do 9 października 2020 r.) zdobią szyje elegantek albo ułatwiają znalezienie kluczy i telefonu, a dzięki waszej pomysłowości wisiorki i breloczki przypominać będą o żonkilowej akcji i tych, którzy potrzebują naszej pomocy u kresu swojego życia.

Bardzo prosimy dzieci i młodzież o zaprojektowanie i wykonanie breloczków lub wisiorków z motywem żonkilowym. Zawieszka może być np. wyrzeźbiona, ulepiona, uszyta, wycięta z filcu, pianki lub innego trwałego materiału.

Kolorystyka żółto zielononiebieska.

Prosimy o umieszczenie wisiorka na sznureczku, łańcuszku, rzemyku lub paseczku oraz skonstruowanie breloczka tak, aby umożliwić jego przypięcie np. do kluczy.

2. KONKURS PLASTYCZNY „BUKIET KWIATÓW DLA CHOREGO” (termin składania prac do 9 października 2020 r.)

wielu bardzo sławnych artystów malowało kompozycje kwiatowe ponieważ malarstwo florystyczne od zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem, a portretowani „kwietni modele” zawsze byli wdzięczną inspiracją. Kwiaty mają swoje portrety, mają też swoją „mowę”.

Zapraszamy dzieci i młodzież do wykonania obrazka o tematyce florystycznej przedstawiającego bukiet kwiatów (nie zapomnijcie o żonkilu) na płótnie lub kartonie.   Chodzi o to, aby obrazek można było oprzeć lub powiesić np. na ścianie.

Wymiary prac od A5 (15×21 cm) do A2 (46×60 cm), technika dowolna.

Wykonanymi pracami możecie pochwalić się od razu wysyłając ich zdjęcia na mail: polanadziei@hospicjum.org.

Prace należy oddawać do sali 55, do p. Jolanty Marzec, do 9 X 2020 r.

WAŻNE – INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSACH:

  1. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać następujące informacje:

dane twórcy, adres i telefon szkoły oraz nazwisko opiekuna.

  1. Przekazanych prac konkursowych nie zwracamy.
  2. 3. Prace konkursowe prosimy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Hospicjum św. Łazarza na ul. Fatimską 17. Na kopercie prosimy dopisać nazwę konkursu i hasło „Pola Nadziei 2020”.
  3. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie rozumiane jako oświadczenie uczestnika i jego prawnego opiekuna, iż uczestnikowi przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto, iż autor wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych Towarzystwa.
  4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika i jego prawnego opiekuna, że akceptują treść klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie internetowej Administratora danych /www.hospicjum.krakow.pl/ oraz w jego siedzibie na ul. Fatimskiej 17 w Krakowie.
  5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.