W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy 3b integracyjnej uczęszczają na zajęcia do groty solnej. Oprócz jesiennych inhalacji wszyscy dobrze się bawimy i ćwiczymy.