Drodzy Nauczyciele!

Święty Jan Paweł II powiedział: „Tyle jest wart człowiek, ile może dać z siebie innym”.
W tym szczególnym dniu zwracamy się do Was ze słowami wdzięczności i podziękowania.
Dziękujemy za poświęcony czas, za cierpliwość w tłumaczeniu zawiłości podstawy programowej, za poczucie humoru i dystans do siebie.
Dziękujemy za kształtowanie w nas siły charakteru.
Dziękujemy za to, że zawsze dbacie o nasze bezpieczeństwo.
Dziękujemy za to, że udowadniacie nam, że życie nie polega na uleganiu własnym lękom, ale na mierzeniu się z nimi.
Życzymy Wam zdrowia, siły, cierpliwości i wytrwałości w kształtowaniu serc i ducha w naszym i kolejnych młodych pokoleniach.
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162  przeprowadził głosowanie online, w którym licznie wzięli udział uczniowie klas IV-VIII. Po podsumowaniu wyników przyznano w roku szkolnym 2020/2021 tytuł:
 • Mistrza snucia opowieści – Pani JOLANCIE ZIĘTARZE
 • Mistrza liczenia  i logicznego myślenia – Pani AGACIE WOLAK
 • Mistrza zachwytu nad światem, dla którego przyroda jest bratem – Pani MARCIE KOZŁOWSKIEJ-JEWULE
 • Mistrza kreatywności i twórczej radości – Pani MAGDALENIE MAJEWSKIEJ
 • Mistrza fizycznej kultury, który nauczy cię skakać wysoko do góry – Panu TOMASZOWI GOŚCIŃSKIEMU
 • Mistrza wspierania i do pracy motywowania – Pani BEACIE MICHCIE
 • Poligloty nad poliglotami, który włada językami – Pani MAŁGORZACIE SOLARSKIEJ
 • Najlepszego Bibliotekarza – Pani KATARZYNIE EJGIERT-AKSAMIT
 • Najlepszego Nauczyciela Wspierającego Uczniów – Pani BARBARZE ZIMIE
 • Najlepszego Pedagoga – Pani BARBARZE KODURZE
Mały Samorząd Uczniowski przeprowadził plebiscyt wśród uczniów klas młodszych, w ramach którego przyznano w roku szkolnym 2020/2021 tytuł:
 • Przyjaciel Dzieci – Pani IWONIE LENDZIE
 • Mistrza Uśmiechu – Pani KATARZYNIE HAŃDEREK
Wszystkim Nauczycielom dziękujemy i gratulujemy!!!