Mamy w szkole zwyczaj polegający na tym, że uczniowie klas pierwszych rozpoczynający u nas naukę sadzą drzewko, które rośnie razem z nimi. Dzieci mogę się pod nim spotykać, obserwować wzrost, odwiedzić po latach. Ogromny, zielony teren wokół szkoły w sposób naturalny sprzyja takim przedsięwzięciom. Ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego, dzieci wraz ze swoimi rodzicami stali w kółkach hula-hop. Przyszli wszyscy, co świadczy o dużym zrozumieniu dla inicjatywy, dzieci zrobiły mnóstwo zdjęć. Na koniec któryś z rodziców zaproponował, żeby drzewku  nadać imię. Został ogłoszony konkurs wśród dzieci, a wynik poznamy za kilka dni.