dla uczniów klas 4-6

w roku szkolnym 2020/21

„Pamiątki rodzinne opowiadają historię walki o Niepodległą Ojczyznę”

Cele konkursu

Konkurs organizowany jest z okazji trwających obchodów stulecia odzyskania nieodległości przez Polskę. Udział w konkursie będzie okazją do upamiętnienia osób i wydarzeń z okresu walki o suwerenną i niepodległą Ojczyznę, jaką toczyli Polacy w latach 1914-1989. Uczniowie prezentując pamiątki rodzinne, gromadząc informacje na ich temat, poznawać będą losy Polaków, mieszkańców Krakowa, Małopolski, a opowiadania uczniowskie powstałe na kanwie wspomnień związanych z pamiątkami rodzinnymi, dadzą świadectwo prawdzie o ofiarach i bohaterach – często zwykłych ludziach. Mamy nadzieję, że udział w konkursie, poszukiwanie pamiątek, rozmowy ze świadkami wydarzeń bliższych i dalszych będą dla uczniów najlepszą lekcją historii.

Regulamin konkursu

Zasady ogólne

 1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Historycznego Znam Kraków „Pamiątki rodzinne opowiadają historię walki o Niepodległą Ojczyznę ” jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 .
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe .

Przebieg konkursu

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: klasowym i szkolnym
 2. W etapie klasowym każdy uczestnik konkursu przedkłada pracę w postaci kwestionariusza wywiadu oraz opowiadanie (wzór kwestionariusza załącznik nr1 do Regulaminu) swojemu nauczycielowi historii. Prace pisemne i zdjęcie pamiątki rodzinnej przesyłane są zdalnie przez zakładkę ZADANIE DOMOWE.
 3. Termin nadesłania pracy do nauczyciela historii w danej klasie upływa 20 listopada 2020r. Nauczyciel historii kwalifikuje do etapu szkolnego te prace, które uzyskały 70% punktów możliwych do uzyskania.
 4. W etapie szkolnym komisja złożona z nauczycieli historii i j. polskiego, powołana przez koordynatora wyłoni 3-5 laureatów, których prace uzyskały największą liczbę punktów.
 5. Komisja szkolna ogłasza listę laureatów i uczniów wyróżnionych do 27 listopada 2020r.

 

Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2004r. poz1182)
 2. Nagrody rzeczowe, dyplomy i podziękowania będą do odbioru w szkole, o terminie uczniowie zostaną wcześniej powiadomieni.
 3. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu: nauczyciel historii – Jolanta Ziętara

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Szkolny Konkurs Historyczny Znam Kraków – załącznik nr 1