BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Dzięki udziale w tym projekcie uczestnicy wzmacniają poczucie tożsamości narodowej, kształtowana jest postawa patriotyczna. Każdy z nas może oddać indywidualny hołd tym, którzy walczyli o naszą wspólną wolność – Powstańcom Warszawskim.

Do akcji w bieżącym roku szkolnym włączyła się klasa 3 c.