Klasa 1b uczciła Święto Niepodległości kilkoma akcjami – dzieci wykonały prace graficzne, ułożyły symboliczny napis Polska z liści, wzięły udział w niepodległościowej impresji na boisku szkolnym oraz zgromadzeniu wokół „klasowego drzewka”, na którym dzieci zawiesiły uroczystą tabliczkę ze ślubowania wyszczególniającą nazwiska swoje i nauczycieli.