Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam wzory oświadczeń dotyczące odbywania kwarantanny lub izolacji.

Do zasiłku opiekuńczego należy złożyć wniosek na formularzu:

  • Z-15A – jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem
  • Z-15B – jeśli sprawujesz opiekę nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

I dołączyć do niego wypełnione – Oświadczenie.

Oświadczenia dostępne są także na stronie internetowej www.zus.pl

Z poważaniem,

Irena Nalepa