Dnia 3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji zachęcamy uczniów klas 0 – IV do udziału w konkursie  plastycznym.

Tytuł: „Razem możemy więcej, w grupie siła” – praca indywidualna.

Wymagania: format max A3, forma dowolna – płaska.

Ocenie podlegać będzie:
•    zgodność z tematem konkursu,
•    oryginalność wykonania pracy,
•    pomysłowe i ciekawe ujęcie tematu,
•    estetyka wykonania pracy.

Zdjęcie wykonanej pracy należy przesłać do 1.12.2020r. do p. Doroty Baran-Flaszowskiej, p. Kamili Młynarczyk. Po powrocie do szkoły prosimy o dostarczenie prac do sali 55 lub 115.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
Dorota Baran-Flaszowska
Kamila Młynarczyk