Propozycje od wolontariuszy dla uczniów ze świetlicy do aktywności w czasie wolnym zamieszczone są na stronie:

https://padlet.com/swietlicasp162/gcxm7y7374lp0fnr