Prace przestrzenne wykonane z dostępnych „darów jesieni” …. z sadu, ogrodu, lasu, parku … itd.

I miejsce – Greta Łukasik 2c

II miejsce – Karol Biłas 1c

II miejsce – Wiktor Zawadowicz 3b

III miejsce – Alicja Michalik 3a

Gratulujemy!