Zapraszamy do udziału w konkursie „POŻERACZ SMUTKÓW” – PODUSIE – nie tylko na czas pandemii. To konkurs dla całych Rodzin uczniów klas 0 – 8

Regulamin konkursu:

  1. Cele konkursu:
  • propagowanie czasu spędzanego wspólnie  z rodziną
  • rozwijanie kreatywności, wyobraźni i sprawności manualnej

2. Poduszki winny mieć:

  • format  40 cm x  40 cm
  • materiały i kolorystyka podusi dowolna

3. Ocenie podlega:

  • estetyka wykonania prac, pomysłowość i oryginalność, oraz samodzielno-rodzinne wykonanie podusi

4. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych  0 – 3, oraz 4 – 8

5. Pierwsze 3 miejsca, oraz wyróżnienia będą nagrodzone, zaprezentowane, oraz podziwiane na wystawie szkolnej w zależności od czasu powrotu dzieci do szkoły.

6. Zdjęcia  wykonanych podusi należy przesłać do organizatorów konkursu pani Marii Petriczek i pani Agnieszki Krawczyk na mobiDziennik do 22.01 (po feriach zimowych).

7. Zdjęcia wszystkich nadesłanych prac znajdą się na stronie internetowej naszej szkoły.