Dzieci z klasy 1B, w ramach lekcji WF, wyszły na spacery, rzeczywiste, nie wirtualne. Oto plon w postaci zdjęć.