Mimo sytuacji związanej z pandemią, uczniowie klasy IV b obchodzili online zarówno mikołajki, jak i wigilię klasową.

6 grudnia zapoznawali się z wierzeniami mikołajkowymi i związanymi z nimi tradycjami w różnych państwach europejskich. Specjalnie na tę okazję ubrali się w barwy Mikołaja, czyli na czerwono, lub nakładali ozdoby świąteczne czy też mikołajkowe czapki.

Z kolei 18 grudnia obchodzili swoją wigilię klasową. Część uczniów przygotowała quiz na temat zwyczajów bożonarodzeniowych na świecie. Podsumowano I semestr, przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa. Atrakcją spotkania była klasowa akcja przesyłania sobie kartek świątecznych. Każdy uczeń wcześniej losował osobę, dla której miał przygotować świąteczną kartkę z życzeniami i przesłać ją w dniu klasowej wigilii.

Oba spotkania nie tylko integrowały klasę, ale również były szansą do poszerzenia wiedzy o obchodzeniu świąt w różnych zakątkach świata.