Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że wdrożony został nowy układ graficzny Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa. Działanie to było realizowane przez Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH na podstawie referencyjnego projektu graficznego dostarczonego przez Wydział Komunikacji Społecznej. Jego celem było nie tylko uporządkowanie treści zawartych w Portalu Edukacyjnym, ale także ich ujednolicenie
pod kątem pozostałych portali działających w ramach Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków” oraz dostosowanie
kolorystyki nowego układu graficznego zgodnej z wytycznymi projektu graficznego ze względu na wymagania ustawy o dostępności serwisów.

Równocześnie informuję, że w zakładce „Ogłoszenia” zostały utworzone nowe kategorie: dla dyrektorów szkół samorządowych, dla
dyrektorów szkół niesamorządowych, dla nauczycieli, dla rodziców, dla uczniów. Zobowiązuję Państwa Dyrektorów do codziennego
sprawdzania materiałów dodawanych w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa, w tym zwłaszcza w kategorii dedykowanej Państwu Dyrektorom.

Zachęcam również do przekazania informacji na temat portalu nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy na pewno znajdą w nim wiele
ciekawych informacji dotyczących wartościowych inicjatyw edukacyjnych realizowanych w naszym mieście.

Z wyrazami szacunku
Anna Domańska
p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji
Urząd Miasta Krakowa
30-103 Kraków, ul. M. Stachowicza 18
tel. +48 12 616 52 00, tel. +48 12 616 52 02,
fax +48 12 616 52 01
ek.umk@um.krakow.pl

https://portaledukacyjny.krakow.pl/