Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół podstawowych

Z dniem jutrzejszym 21 stycznia 2021 r. Kuratorium Oświaty w Krakowie uruchamia dwa numery telefonów, pod którymi możecie Państwo zgłaszać problemy, z jakimi spotkacie się w kontakcie z dziećmi, które wracają do szkół. Zebrane w ten sposób informacje będą przekazane zespołowi profesjonalistów – psychologów i psychiatrów, w celu zbudowania systemu wsparcia dla nauczycieli w pracy z uczniami mającymi problemy w powrocie do rzeczywistości szkolnej.

Wszyscy jesteśmy świadomi, że czas izolacji i pracy zdalnej, brak kontaktu z nauczycielami i kolegami, a także specyficzne warunki domowe i konieczność przebywania w zamkniętym środowisku najbliższej rodziny, a także poczucie zagrożenia w kontaktach z innymi osobami, często pozostawiły niekorzystne ślady na psychice uczniów. W Kuratorium Oświaty w Krakowie budujemy w ramach Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży systemowe wsparcie w wychodzeniu z pandemicznego zamknięcia i izolacji. Psychiatrzy, psycholodzy i pedagodzy razem będą budować sprawny i drożny system wsparcia dla uczniów, nauczycieli i rodzin uczniów. Państwo wychowawcy pracujący w klasach najmłodszych jesteście pierwszymi, którzy zaobserwują i zdiagnozują problemy swoich podopiecznych. Prosimy bardzo o dzielenie się swoimi obserwacjami. Musimy razem odbudować więzi międzyludzkie ze szczególnym wskazaniem na dobro dziecka.

Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00:

tel. 12 448-11-38 – pani Sylwia Gurgacz, wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie

tel. 33 823-33-24 – pani Joanna Karp, starszy wizytator wadowickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie

.

Źródło: Kuratorium Oświaty