Świetlica w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162 w Krakowie

zaprasza do udziału w e-konkursie.

*

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-IV, uczęszczających do świetlicy szkolnej.

*

Celem jest rozwój zdolności plastycznych oraz popularyzacja tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

*

Ogólne zasady:

  • praca przestrzenna, technika dowolna,
  • praca indywidualna, przesyłamy zdjęcia prac
  • do każdej pracy dołączona informacja: imię, nazwisko, klasa, nr szkoły, podpisana zgoda rodziców,
  • zdjęcia prac należy przesyłać do dnia 26.03.2021 r. na adres e-mail: swietlicasp162@gmail.com
  • przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęcia oraz listy laureatów na stronie szkoły.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162 w Krakowie

Ul. Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków, świetlica szkolna

Zapraszamy!

KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ – regulamin