W ubiegłym tygodniu podążaliśmy śladami Słowian, organizując Dzień Kultury Słowiańskiej. Niestety w związku z pandemią Dzień Kultury Słowiańskiej musiał odbyć się online.

Podczas godzin wychowawczych uczniowie mogli dowiedzieć się o tradycjach i wierzeniach Słowian. Jest to o tyle istotne, że wiele z nich przetrwało do naszych czasów. Część nieco zmieniła formę, a część została zaadoptowana przez religię chrześcijańską i wzbogaca nasze święta. Niedawno witaliśmy wiosnę, a kto z nas nie pamięta topienia marzanny? Inne zwyczaje przypomnimy sobie podczas Wielkanocy. Zalicza się do nich śmigus-dyngus oraz malowanie jajek. Kolejne takie jak: Zielone Świątki, kupała (popularne wianki), dożynki, na nawet słynne 12 potraw wigilijnych jeszcze przed nami.

Jako Słowianie mamy nie tylko wspólne tradycje, ale również języki, którymi się posługujemy. Zamieszczamy dwie prezentacje, które przybliżą podobieństwa w językach Słowian. Wspomniane prezentacje zostały również wysłane do uczniów i każdy mógł wzbogacić swoją wiedzę.