WYNIKI:
I miejsce
Nika Łagowska – klasa 1 – SP 40 Kraków
Greta Łukasik – klasa 2 – SP 162 Kraków

II miejsce
Filip Gawenda – klasa 3 – SP 164 Kraków
Tadeusz Kozela – klasa 1 – SP 162 Kraków

III miejsce
Pola Bernas – klasa 3 – SP 49 Kraków
Karolina Kotarba – klasa 1 – SP 27 Kraków

Wyróżnienia:
Hanna Gawor – klasa 3 – SP 162 Kraków
Natalia Łuckoś – klasa 1 – SP 53 Kraków
Antosia Woś – klasa 1 – SP 162 Kraków
Amelia Karpiel – klasa 1 – SP 92 Kraków
Natalia Gąsior – klasa 2 – SP 86 Kraków
Monika Lubecka – klasa 2 – SP 164 Kraków

Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, wszystkie pisanki są piękne i zasługują na szczególne wyróżnienie.

Prace można obejrzeć na padlecie: padlet.com/swietlicasp162/2cwhruq5yjofafrz