EK-01.152.84.2021.PDR

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych

Drodzy Uczniowie i Rodzice                                                                                                              

    Dotyczy: ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W KRAKOWSKIM TYGODNIU ZAWODOWCÓW EDYCJA VII  2021 r.

Niewątpliwie wybór szkoły ponadpodstawowej stanowi odpowiedzialne zadnie, będąc jednocześnie jedną z pierwszych, trudnych decyzji w życiu młodego człowieka. Wszechstronny rozwój każdego ucznia, w ramach którego tworzy się warunki do osiągania    przez niego sukcesu, uwzględniając przy tym jego  indywidualne możliwości i zainteresowania, zwiększa szanse
na zdobycie ciekawego zawodu.

                    W imieniu Pana Prezydenta zachęcam Państwa do udziału w VII edycji wydarzenia promującego szkolnictwo techniczne i branżowe, jakim jest KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW, który trwał będzie w tym roku od 12 do 16 kwietnia br. Inicjatywie tradycyjnie towarzyszą dwie „soboty otwarte” w krakowskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, przypadające na 17 kwietnia i 29 maja br.

W tym czasie uczniowie będą mogli wziąć udział w szeregu ciekawych inicjatyw, mających pomóc im w wyborze odpowiedniej drogi dalszego kształcenia. Powrót uczniów do szkół to dla nich samych ogromna radość, ale także wielkie wyzwanie. Obecna sytuacja epidemiczna nie daje pewności czy przewidziany program Krakowskiego Tygodnia Zawodowców odbędzie się
w dotychczasowej formule. Państwo Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe podjęli decyzję co do formy przeprowadzenia obecnej edycji, w sposób jak najlepiej dostosowany
do panujących warunków.

Niezależnie od powyższego w przypadku zainteresowania uczestnictwem
w wydarzeniach, które będą odbywać się stacjonarnie, ostateczna decyzja musi być wynikiem porozumienia dyrektorów szkół odwiedzających i goszczących lub indywidualnego ustalenia pomiędzy odwiedzającymi, a dyrekcją szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Jeszcze raz zachęcam do korzystania z propozycji i zaproszenia szkół technicznych
i branżowych. Przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w czasie trwania Krakowskiego Tygodnia Zawodowców, być może uda się jednak przywrócić namiastkę normalności.

Załącznik – harmonogram KRAKOWSKIEGO TYGODNIA ZAWODOWCÓW.

Z poważaniem,

Anna Domańska

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji