W ramach realizacji programu edukacji regionalnej zapraszamy do udziału w konkursie na prezentację multimedialną „Znane uzdrowiska w Małopolsce”.

Cele konkursy:

 • popularyzacja uzdrowisk Małopolski,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną,
 • wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prezentacja powinna być wykonana indywidualnie w programie Power Point. Jako nazwę pliku należy wpisać swoje imię, nazwisko i klasę. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy ( na ostatnich slajdach prezentacji). Praca powinna zawierać minimum 15 slajdów.

Miejsce i termin składania prac:

Prace należy dostarczyć na płycie CD lub pen drivie (w przypadku nauki stacjonarnej) do nauczycieli organizujących konkurs  do p. Edyty Jałochy i p. Elżbiety Pażuchy (sala 98) lub przez mobiDziennik (w przypadku nauki zdalnej). Prace przyjmowane będą do dnia 10.05.2021r.

Ocenie podlegać będzie:

 • interesujący i przyciągający uwagę sposób prezentacji tematu,
 • oryginalne i ciekawe ujęcie tematu,
 • zrozumiały język,
 • ciekawe zdjęcia,
 • estetyka i samodzielność wykonania pracy,
 • wykorzystana grafika i efekt wizualny,
 • przejrzystość prezentacji,
 • techniczna poprawność wykonania.

Najciekawsze prace zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły.

ZAPRASZAMY

Edyta Jałocha

Elżbieta Pażucha