Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.

/Florian Plit/

Dzieci z klasy 1c, pomimo pandemii, nie zapomniały o obchodzonym corocznie Światowym Dniu Ziemi. W tym roku hasło przewodnie święta to Przywróć naszą Ziemię. W tym dniu uczniowie ubrani na zielono, zasiedli w domach przed komputerami. Przeprowadzone zajęcia miały na celu uwrażliwiać wszystkich na piękno przyrody, wzbudzić poczucie odpowiedzialności za jej stan oraz uświadomić zagrożenia dla naszego środowiska. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o korzyściach jakie czerpiemy z lasu, poznali działania ekologów oraz sposoby segregacji śmieci. Na podsumowanie całego tygodnia uczniowie wymyślali ekologiczne hasła, wykonali bardzo pomysłowe plakaty, a ochotnicy założyli hodowlę fasoli.