W maju i czerwcu dzieci z klas II a oraz II b poznawały las (forest) i jego mieszkańców: rośliny (plants), zwierzęta (animals), grzyby (mushrooms), a także elementy przyrody nieożywionej, które można tam spotkać. Zastanawiały się, jak można dbać o swoje zdrowie w lesie.

Ważną częścią cyklu zajęć była dyskusja na temat zasad panujących w tym miejscu: czego nie można tam robić, ale także, co można. Każdy uczeń otrzymał jedno zdanie, które przepisał na kartkę, a następnie zilustrował.

Obydwie klasy pojechały na wycieczkę do Puszczy Niepołomickiej – każdy mógł zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, a także poczuć to, czego się wcześniej nauczył. Dzieci z II b wcześniej przygotowały leśną ankietę, którą uzupełniały już na miejscu.

Po powrocie do szkoły uczniowie bogaci w nowe doświadczenia i wrażenia wykonali makiety lasu.

(ED)