W dniu zakończenia roku szkolnego 2020/2021, pragnę podziękować drogą elektroniczną Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób związani byli z kształceniem w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie.

Ostatnie dwa lata były szczególne – szkoła bardzo szybko musiała podjąć próbę nauczania zdalnego z powodu pandemii COVID – 19.

Jako dyrektor szkoły, uważam, że zadanie nauczania zdalnego wykonaliśmy najlepiej jak potrafiliśmy, mam tu na myśli zarówno Nauczycieli, Uczniów, jak i ich Rodziców.

W dniu dzisiejszym pragnę podziękować WSZYSTKIM, za to, że potrafili odnaleźć się w świecie wirtualnym, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że sprostali stawianym im wymaganiom, że byli aktywni i wyrozumiali. Ciągle mówimy, że mamy przygotować młodego człowieka do życia w społeczeństwie informacyjnym. Dziś mówię z pełną odpowiedzialnością, że moi Absolwenci są przygotowani do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Dzisiejsze zakończenie roku szkolnego jest dla mnie wyjątkowe, bo ostatnie jako dyrektor szkoły. Podjęłam decyzję, że odchodzę na emeryturę. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 przepracowałam ponad 40 lat – na początku jako nauczyciel, później wicedyrektor i na końcu jako dyrektor.

Od pierwszych dni traktowałam moją pracę jako służbę, powołanie, lepiej lub gorzej wypełniałam przypisane mi zadania, ale zawsze sumiennie i z zaangażowaniem. Czułam się dobrze wśród szkolnej społeczności, a pracę z ludźmi uważam za świetną naukę życia. Dzisiaj jest we mnie dużo emocji i na pewno przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję. Jednak chciałabym wyrazić wdzięczność, dlatego spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram słowo: Dziękuję! Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek, co stało się naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było dobrem i na trwale zapisze się w pamięci naszej szkoły.

Dziękuję !

Drodzy Absolwenci,

Wielkim Świętem w życiu szkoły jest zawsze początek roku szkolnego i jego zakończenie. Początek to czas, kiedy z nowym zapasem sił, z wiarą w swoje umiejętności, z nadzieją na sukces rozpoczynamy nowy etap. Zakończenie to czas, kiedy cieszymy się z owoców swojej pracy, z tego czego dokonaliśmy, co osiągnęliśmy, czego się nauczyliśmy.

W ciągu tych ośmiu lat, wypełnionych nauką, staliście się dojrzalsi i bardziej odpowiedzialni. Wierzę, że czas spędzony w naszej szkole był doskonałym wstępem do dorosłości. Przez te wszystkie lata uczyliście się nie tylko wiedzy naukowej, ale też równie ważnej o życiu. Korzystajcie z tych nauk płynących zarówno z tego, co przyniosło Wam sukces, jak i z tego, co prowadziło do porażek. Ufam, że na swojej drodze ku dorosłości będziecie potrafili we właściwy sposób wykorzystać doświadczenia ośmiu lat nauki w naszej szkole.

Od dzisiaj zaczynacie nowy etap życia. Dla mnie dzisiejsze zakończenie roku szkolnego także jest wyjątkowe, ponieważ jesteście ostatnią grupą Absolwentów, których żegnam jako dyrektor szkoły. Ja również kończę moją wieloletnią przygodę ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, odchodząc na emeryturę.

Życzę sobie i Wam drodzy Absolwenci, aby nie zabrakło Nam zapału i energii w zdobywaniu dalszej wiedzy, rozwijaniu swoich zainteresowań i kształtowaniu charakterów. Bądźcie w tym niestrudzeni, gdyż zwiększa to szansę na sukces w dorosłym życiu. Pamiętajcie, że szkoła, to klucz do przyszłości, bez którego nie otworzymy żadnych drzwi, a „do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach (Emil Oesch)”.

Dziękuję serdecznie Wam Wszystkim, a szczególnie tym, którzy reprezentowali szkołę biorąc udział w różnych konkursach, zawodach sportowych bądź innych akcjach organizowanych na terenie szkoły czy poza nią, tym którzy pracowali w samorządach klasowych i samorządzie szkolnym.

Życzę Wam wszystkim drodzy Absolwenci wspaniałych wakacji, udanego wypoczynku. Cieszcie się latem, słońcem i nabierajcie sił. Nigdy nie traćcie wiary w siebie. Miejcie zapał i entuzjazm. Nie bójcie się marzeń. One dodają siły, motywują do działania, zachęcają do przezwyciężania własnych słabości.

Powodzenia!

Drodzy Uczniowie,

Dla mnie dzisiejsze zakończenie roku szkolnego jest szczególne. Nadszedł dla mnie czas odejścia na emeryturę. Dzisiaj zwracam się do Was po raz ostatni i jest to trudne.

Gratuluję Wam osiągnięć i wyników w nauce na miarę swoich możliwości. Jestem z Was wszystkich bardzo dumna! Dziękuję szczególnie tym, którzy wytrwale i konsekwentnie zgłębiali tajniki wiedzy, poszerzali swoje umiejętności. Gratuluję wszystkich sukcesów i tych małych i tych dużych, bo ich miara dla każdego z Was jest inna. Każde świadectwo otrzymane przez Was jest owocem Waszej całorocznej pracy. Możecie być z siebie dumni.

Życzę Wam Wszystkim udanych wakacji, aby były pełne wrażeń i dobrych emocji. Wypoczywajcie i gromadźcie siły na następny rok szkolny. Bądźcie radośni i jednocześnie rozsądni.

Odpoczywajcie!

Szanowni Rodzice,

Wszystkim Państwu dziękuję za wspieranie naszej szkoły w trudnym dziele wychowania i nauczania, za zrozumienie, cierpliwość i wytrwałość w poszukiwaniu dobrych rozwiązań. Życzę Państwu radości i zadowolenia z rozwoju Państwa dzieci oraz dalszej bardzo dobrej współpracy z naszą szkołą.

Proszę pamiętać, że dla swoich dzieci jesteście wyjątkowi: „…dla całego świata możesz być nikim, ale dla kogoś możesz być całym światem (Antoine de Saint-Exupery)”.

Szczególne podziękowania kieruję do Rodziców, którzy aktywnie angażowali się w życie Szkoły. Dziękuję Wam za wielki dar serca, poświęcony czas i wkład pracy w tworzenie przestrzeni Szkoły odpowiadającej potrzebom dzieci.

Waszą postawę pięknie opisuje cytat: „Dobrą rzeczą jest dawać gdy nas proszą, ale lepszą czynić tak, kiedy niczego od nas nie żądają (Gibran)”.

Dzięki ofiarności ludzi, czyniących tak wiele dobrego, skromnych, pomagających bez wielkich słów i rozgłosu, pięknieje nie tylko otoczenie Szkoły, ale także nasze życie.

Dziękuję!

Drodzy Nauczyciele – Koleżanki i Koledzy,

Czas mojej pracy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 dobiegł końca. Z nostalgią żegnam się z każdym z Was, mając nadzieję, że największe sukcesy wszyscy mamy jeszcze przed sobą. Dziękuję Wam za Wasz profesjonalizm, kulturę osobistą i etykę zawodową, które codziennie decydowały o tym, że praca z Wami była dla mnie przyjemnością.

Pożegnania są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować ludziom, z którymi przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżek… Choć wiemy, że wszystko zawsze ma swój kres, nie ma ludzi niezastąpionych, praca nie trwa wiecznie, to i tak nie jest łatwo… Jak wyrazić uznanie, wdzięczność za to, że byliście, dawaliście z siebie wszystko, co najlepsze, naszej szkolnej Rodzinie. Pozostaje tylko proste i płynące z mojego serca do Was słowo:

Dziękuję!

Mam nadzieję, że kiedyś — tak jak ja dzisiaj — będziecie odchodzić na emeryturę spełnieni i zadowoleni ze swoich dokonań. Życzę Wam wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Na koniec, pamiętajcie, że:

„Pracę należy wybierać dużo ostrożniej niż współmałżonka, ponieważ będzie się w niej spędzać więcej czasu niż w jego towarzystwie (Jonathan Carroll)”.

Drodzy Pracownicy Administracji i Obsługi,

Dziękuję Pracownikom Administracji za sumienną pracę na każdym stanowisku, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność. Życzę, by praca w szkole dawała Państwu satysfakcję i radość, by najlepszym wyrazem podziękowania za Wasz trud była ludzka wdzięczność.

Dziękuję Panom konserwatorom oraz pozostałym pracownikom obsługi, to dzięki Waszej pracy możemy tak sprawnie funkcjonować. W szkole jest czysto, miło i przyjemnie.

Dziękuję Pani Basi ze sklepiku za wszystkie pyszności, które wymyśla i przygotowuje dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dziękuję Ajentowi – p. Łukaszowi oraz szefowej kuchni p. Ani oraz ich pracownikom za pyszne i zdrowe obiady w naszej stołówce.

Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko, co dobre mnie spotkało, przez wszystkie lata mojej pracy. Żegnam się z Wami cytatem Pam Bron:
„Gesty dobroci są jak letnie kwiaty wsunięte między kartki książki: uczucia z nimi związane ożywiają nawet po latach”.
Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Maria Baran