PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie o profilu administracyjnym).
 2. Co najmniej kilkuletni staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Znajomość programu ZSZO w zakresie majątku i inwentaryzacji.
 4. Znajomość przepisów dotyczących prowadzenia majątku szkoły oraz inwentaryzacji.
 5. Znajomość programu SIO.
 6. Ogólna znajomość przepisów prawnych dotyczących oświaty.

ZAKRES CZYNNOŚCI NA TYM STANOWISKU:

 1. Prowadzenie archiwum szkolnego.
 2. Prowadzenie majątku szkoły (ZSZO).
 3. Wykonywanie inwentaryzacji mobilnej (ZSZO).
 4. Prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora szkoły, skarg, upoważnień.
 5. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z przydziałem ZŚK, IZE, NI, orzeczeń z PPP, zwolnień z w-f i języków obcych.
 7. Aktualizacja loginów i haseł dla dyrektorów oraz pracowników administracji, certyfikacja komputerów.
 8. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami komórek i instytucji zlecających.
 9. Inne zlecone przez przełożonego zadania.

Termin składania ofert do dnia 16 lipca 2021 roku. Proszę o składanie CV w sekretariacie szkoły przy ul. Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków lub mailowo na adres: sekretariat@sp162. pl. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty osób, spełniających podstawowe wymagania na stanowisko.