Szanowni Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

dyrektor szkoły informuje o planowanej realizacji dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII  w roku szkolnym 2021/2022.

  • Celem zajęć wspomagających jest uzupełnienia braków i utrwalenia wiadomości  w związku z nauczaniem zdalnym z wybranych przedmiotów obowiązkowo realizowanych w szkole
  • Udział ucznia w zajęciach jest dobrowolny i  wymaga potwierdzenia zgody na podstawie deklaracji rodziców (druk deklaracji należy pobrać od wychowawcy klasy)
  • Deklaracja rodziców powinna być złożona do dnia 09.09.2021 r do wychowawcy klasy.
  • Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu są planowane w grupach co najmniej 10 osobowych.
  • Każda grupa realizuje 10 godzin zajęć wspomagających w terminie: 13.09.2021 r. – 22.12.2021 r.
  • Godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut.
  • Rozporządzenie dopuszcza tworzenie grup międzyoddziałowych klasy 5,6 i 7,8

Gorąco zachęcamy uczniów do udziału w zajęciach wspomagających.