Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa z myślą o uczniach pochodzących z innych krajów oraz ich rodzicach przygotował poradnik dotyczący najważniejszych kwestii związanych z edukacją w Krakowie. Opracowanie jest dostępne w językach angielskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim.

W stolicy Małopolski można uczyć się w szkołach samorządowych, a także prowadzonych przez osoby prywatne, stowarzyszenia i związki wyznaniowe. Tylko tych pierwszych jest ponad 400, a uczy się w nich więcej niż 140 tys. uczniów. Są wśród nich i tacy, którzy przyjechali do naszego miasta z różnych stron świata, także całkiem niedawno.

Władze Krakowa podejmują coraz więcej działań, aby uczniowie-obcokrajowcy czuli się w naszym mieście bardziej komfortowo. Jednym z nich jest opracowanie przez miejskich urzędników poradnika dla cudzoziemców „Edukacja w Krakowie”.

Można w nim znaleźć podstawowe informacje o:

  • prawie dzieci i młodzieży pochodzących z innych krajów do bezpłatnej nauki i opieki
  • wsparciu, na jakie uczniowie-obcokrajowcy mogą liczyć, by odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości
  • inicjatywach realizowanych na ich rzecz przez dyrektorów i nauczycieli krakowskich szkół
  • miejskim programie „Otwarty Kraków” i Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców w Krakowie.

Poradnik w polskiej wersji językowej

Więcej informacji w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.