Od września uczniowie klasy 2c biorą udział w projekcje „Tenis w Krakowie”. Celem prowadzonych zajęć tenisowych w ramach projektu jest angażowanie dzieci do nauki podstaw oraz doskonalenia umiejętności gry w tenisa. Zajęcia opierają się na zabawie, a dzieci w przyjemny sposób przyswajają podstawy technik uderzenia. Zabawy w grupie to również możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami, a także nauka rywalizacji, która nierozerwalne łączy się z lekcją przyjmowania porażek, a co za tym idzie – sztuką panowania nad emocjami.