Regulamin konkursu piosenki anglojęzycznej

dla klas I-III

w roku szkolnym 2021/22

 1._Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

2. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III naszej szkoły,
 • uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie swojemu nauczycielowi języka angielskiego do dnia 8.10.2021 r.
 • uczniowie przez mobiDzienik przesyłają podkład muzyczny (ewentualnie piosenkę) w formacie mp3 do
  swojego nauczyciela języka angielskiego do dnia 8.10.2021 r. (plik powinien być opisany: imię i nazwisko wykonawcy, klasa, tytuł utworu). Ewentualnie utwór można przekazać na pendrive (opisany: imię i nazwisko, klasa, tytuł utworu).
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnej piosenki w języku angielskim,
 • uczestnicy mogą prezentować utwór samodzielnie (solo).

3. Przebieg konkursu.

Konkurs odbędzie się dnia 15.10.2021 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 162 w Krakowie. Uczestnicy będą prezentować piosenki podczas swoich lekcji języka angielskiego.

4. Kryteria oceny.

Komisja dokona oceny występów w skali 1-6 według następujących kryteriów:

 • poprawność językowa,
 • jakość wykonania utworu,
 • interpretacja utworu (strój, rekwizyt).

5. Nagrody dla laureatów.

Na każdym z poziomów (klasy I, klasy II i klasy III) zostaną przyznane I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Organizator konkursu Ewelina Kusiak

wraz z zespołem anglistów klas I-III