Szkolny Budżet Obywatelski

 • to pilotażowy projekt, w którym o przeznaczeniu części szkolnego budżetu decyduje społeczność szkolna.
 • Uczniowie i uczennice sami przygotowują, a następnie wybierają podczas głosowania projekty, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne.

Cele:

 • wzrost poczucia wpływu uczniów i uczennic na sprawy szkoły,
 • włączenie młodzieży w decydowanie o sprawach szkoły i zyskanie wiedzy na temat jej funkcjonowania,
 • wzrost roli samorządów uczniowskich w szkołach,
 • budowanie pozytywnego obrazu szkoły otwartej na dialog i partnerstwo,
 • wzrost rozpoznawalności zasad budżetu obywatelskiego wśród krakowskich społeczności

Drodzy Uczniowie i Wychowawcy!

 Jak już zapewne wiecie, nasza szkoła w ubiegłym roku szkolnym wzięła udział w konkursie na promocję idei Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Udało nam się wygrać 30 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na cele szkoły.

Jakie?

To zależy od WAS!!

Ogłaszamy konkurs na

PROJEKT DO SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!!!

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu na projekt do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest Samorząd Uczniowski.

2. Ze środków Szkolnego Budżetu Obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez poszczególne klasy.

3. Trzy zwycięskie projekty realizowane będą ze środków pozyskanych za udział w konkursie na promocję Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

4. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie klasy I-VIII.

5. Każda klasa może przedstawić TYLKO JEDNĄ propozycję. Projekt musi być zgodny z prawem oraz statutowymi zadaniami szkoły.

6. Projekty należy zgłaszać WYŁĄCZNIE w formie plakatu o wymiarach A2 (420 cm x 594 cm).

7. Plakat konkursowy MUSI zawierać:

 • Opis zgłaszanego projektu
 • Korzyści dla szkoły, płynące z realizacji tego projektu
 • Wstępny kosztorys realizacji

Jedynie plakaty zawierające te trzy zagadnienia będą brały udział w konkursie.

8. Technika wykonania plakatu jest DOWOLNA.

9. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych.

10. Plakaty konkursowe należy dostarczyć do środy, 6 października, do Opiekunek Samorządu – Ewy Sobczyk lub Magdaleny Wróbel.

11. Komisja Konkursowa w składzie:

 • Przedstawiciel Dyrekcji
 • Przedstawiciel Rady Rodziców
 • Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego,
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego,
 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
 • Przewodniczący Małego Samorządu Uczniowskiego

dokona wyboru sześciu zwycięskich projektów do poniedziałku, 11 października.

12. Każdy uczeń naszej szkoły będzie mógł zagłosować na TRZY z sześciu zwycięskich projektów podczas tajnego głosowania.

13. Projekty, które zwyciężyły, można promować wśród społeczności szkolnej; promocja może odbywać się np. poprzez rozwieszanie plakatów, rozdawanie ulotek, w trakcie lekcji wychowawczych.

14. Trzy projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane do końca grudnia 2021 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!