Tegoroczny Dzień Języków odbył się pod hasłem Flagi i ich kolory. Ponieważ wypadał w niedzielę, świętowaliśmy w poniedziałek 27 września, jednak przygotowywaliśmy się do niego już dużo wcześniej.

Dzieci wykonywały flagi w różnych technikach plastycznych oraz prezentowały omawiając  ich kolory. Uczniowie trzecich klas poznawali również nazwy krajów i narodowości, a następnie utrwalali je w zabawach i ćwiczeniach. W ulubione Bingo! grają cały czas, więc dobrze zapamiętali nowe słownictwo 🙂

Pierwszaki i drugoklasiści śpiewali piosenkę z powitaniami w różnych językach z pokazywaniem oraz dopasowywali flagi do państw. Starsi uczniowie mieli za zadanie dopasować flagi, ale także uzupełniali zdania po angielsku. Zdania były zakodowane za pomocą kodów QR, zatem trzeba było użyć na lekcji telefonów komórkowych, co bardzo angażowało uczniów w zajęcia i powodowało, że chętniej wykonywali zadania.

(ED)