GŁOSOWANIE NA PROJEKTY, KTÓRE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE
W RAMACH SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W dniach 18-20 października 2021 roku w naszej szkole odbywało się ważne głosowanie na projekty, które zostaną zrealizowane za środki pozyskane w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili w tych dniach z urną wyborczą i ze specjalnie przygotowanymi na tę okoliczność kartami do głosowania wszystkie klasy I-VIII.

Prawo głosu przysługiwało każdemu uczniowi naszej szkoły. Można było głosować na  trzy spośród pięciu wybranych uprzednio przez komisję konkursową projektów.

Warto podkreślić, że z prawa głosu skorzystało aż 587 uczniów, co stanowi 78% populacji naszej szkoły!!!

Jesteśmy dumni, że uczniowie tak licznie wzięli udział w głosowaniu! Ta obywatelska postawa jest godna pochwały i świadczy o tym, że uczniowie chcą się angażować w decyzje dotyczące miejsca, w którym spędzają codziennie dużo czasu.

Po podliczeniu głosów komisja stwierdziła, że wygrały następujące projekty:

  1. miejsce – Strefa relaksu (483 głosy)

  2. miejsce – Siłownia (387 głosów)

  3. miejsce – Żywa zielona ściana (325 głosów)

Pozostałe projekty uzyskały następującą liczbę głosów:
  1. miejsce – FunFloor (302 głosy)
  2. miejsce – Zakątek sensoryczny (264 głosów).

Gratulujemy autorom zwycięskich projektów!!!