W minionym tygodniu dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej poznały legendy związane z różnymi regionami naszego kraju, m.in.: „Lech, Czech i Rus”, „Wars i Sawa”, „Smok wawelski”, „Poznańskie koziołki”, „Jurata, królowa Bałtyku”, „O Popielu, którego myszy zjadły”. Podsumowaniem tego tygodnia były quizy wiedzy na temat poznanych legend oraz prace plastyczno-techniczne wybranych legend. Mimo intensywnego tygodnia nie zabrakło nam czasu na wspólne zabawy oraz odpoczynek na terenach zielonych szkoły.