Wolontariusze na 162%  bardzo angażują się w pracę w świetlicy szkolnej. Pomagają każdego dnia w pracach porządkowych i organizacyjnych. Towarzyszą dzieciom w zajęciach, pomagają odrabiać lekcje i bawią się z nimi na placu zabaw. Ich pomoc jest nieoceniona w stołówce szkolnej, a także w szatni, gdzie służą pomocą paniom woźnym i rodzicom podczas odbierania młodszych kolegów do domu.