Uczniowie klasy 2c wzięli udział w Europejskim Tygodniu Kodowania Code Week 2021, którego celem była popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Inspirując się cyklem scenariuszy zajęć Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci Programować  zaplanowano i zrealizowano różnorodne zajęcia. W codziennej pracy wykorzystano narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, wyobraźnię, kreatywność i zaangażowanie uczestników. W tym roku największy nacisk położono na umiejętność kształtowania kompetencji społecznych.