Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej Szkoły – Zuzanna Cieślik z klasy 8a oraz Dominik Dryja z klasy 8g zostali Laureatami IX Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.

Uroczysta gala i podsumowanie Konkursu odbędzie się w środę 17 listopada 2021 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Opiekunami naukowymi uczniów są p. mgr Anna Gruntkowska oraz p. mgr Ewa Sobczyk.

 Laureatom oraz ich Opiekunom naukowym serdecznie gratulujemy!